Checking the parcel

Checking the parcel

Podczas przyjmowania przesyłki od Kuriera pamiętaj o:

Jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek rozbieżności, bądź uszkodzenia zawartości przesyłki należy: