Kontakt

Dane rejestrowe

Manta S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000447569, REGON 017519803,
NIP 524 24 42 106.

WSPÓŁPRACA HANDLOWA POLSKA

Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy handlowej z naszą firmą, prosimy o kontakt:

Piotr Lachowicz

plachowicz@manta.com.pl

+48 798 977 425

WSPÓŁPRACA HANDLOWA EXPORT

Przedstawicieli zagranicznych spółek, zainteresowanych podjęciem współpracy handlowej, prosimy o kontakt:

Paweł Kublik

Export Director

pkublik@manta.com.pl

+48 785 002 528