ISO

ISO

 

Manta to gwarancja jakości potwierdzona certyfikatami ISO

•  system zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008 (standard         akceptowany i rozpoznawalny na całym świecie);
• system zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001:2004    (Eko-zarządzanie – troska o środowisko naturalne);
• system zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z              PN-N-18001:2004 (system podnoszący komfort pracy w      przedsiębiorstwie);

 

Zapisz