Darmowa dostawa przy zakupach za min. 199zł

Polityka jakości

Celem działalności firmy Manta jest spełnianie oczekiwań naszych Klientów oraz duża skuteczność działania i najwyższa jakość oferowanych produktów – sprzętu elektronicznego: RTV, IT, AGD. Polityka firmy realizowana w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wynika ze strategii rozwoju Spółki, której nadrzędnym celem jest pełne zadowolenie Klientów i Pracowników. Realizując Politykę, prowadzimy działania zmierzające do zachowania najwyższej jakości wyrobów i usług z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pracy.

Stawiane sobie zadania skutecznie realizujemy poprzez:

 1. Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku naturalnemu oraz środowisku pracy.
 2. Określenie, wdrożenie, monitorowanie oraz optymalizację wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów.
 3. Spełnienie wymagań oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP.
 4. Spełnianie wymogów przepisów prawa w zakresie jakości, ochrony środowiska i zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, pozostałych przepisów prawa regulujących działalność spółki oraz innych mających zastosowanie wymagań.
 5. Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 6. Minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie ilości odpadów i zużycia zasobów.
 7. Kreowanie zachowań proekologicznych, w celu zminimalizowania ingerencji w napotykany ekosystem, z uwzględnieniem jego maksymalnej ochrony.
 8. Bezpieczeństwo pracy osiągane poprzez szkolenia personelu własnego oraz dostawców realizujących wspólnie procesy, tak by w miejscu pracy przebywały wyłącznie wykwalifikowane osoby.
 9. Zasady, działania, kompetencje i zakresy odpowiedzialności opisane w dokumentach obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników.
 10. Pozytywne relacje potwierdzające wiarygodność spółki w stosunku do Klienta.
 11. Podnoszenie kwalifikacji Pracowników oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest ogólnie dostępna, a jej cele są zrozumiałe, i wdrożone w całej spółce.