Jakie czynniki mają wpływ na czas pracy sprzętu?

Poprzedni wpis
Następny wpis
Lut
2018

Czas pracy urządzenia zależy od bardzo wielu czynników np.:

Warunków sieci m.in. natężenia sygnału sieci, stopnia zurbanizowania terenu, przemieszczania się użytkownika w terenie, trybu pracy sieci (GSM/UMTS/LTE)

Jasności i czasu aktywności podświetlenia wyświetlacza

Sposobu i intensywności użytkowania, m.in. czasu trwania i ilości połączeń (głosowych, video) / SMS / MMS, częstości używania takich funkcji jak np. aparat/kamera, odtwarzacz MP3, odtwarzacz video, wbudowany odbiornik TV, radio, dyktafon, kalendarz, kalkulator

Zainstalowanych dodatkowych aplikacji, np. niektórych gier, które mogą pracować w tle nawet po ich zamknięciu.

Ilości przesyłanych danych np. przez przeglądarkę internetową aplikacji

Zapotrzebowania na moc obliczeniową procesora (głównego, graficznego) przez używane aplikacje, np. zainstalowane gry i aplikacje

Czasu aktywności WiFi, Bluetooth, GPS, transmisji danych

Przedstawione powyżej czynniki mają wpływ czas pracy każdego urządzenia. Podawany przez producenta katalogowy czas pracy określa maksymalny, możliwy do uzyskania czas czuwania w warunkach laboratoryjnych.

 

Poprzedni wpis
Następny wpis