Nieprawidłowa praca pilota

Poprzedni wpis
Następny wpis
Lut
2018

Sprawdź baterie w pilocie – mogą wymagać wymiany.

Obsługuj pilota zdalnego sterowania w odległości nie większej niż 8 metrów od telewizora.

Oczyść górną krawędź pilota (okienko nadajnika).

Sprawdź czy czujnik w telewizorze nie jest zasłonięty np. kwiatem

Poprzedni wpis
Następny wpis