Zawiesił się telewizor, pojawił się czarny obraz i działa tylko włączenie i wyłączenie telewizora.

Poprzedni wpis
Następny wpis
Kwi
2018

Należy przeprowadzić twardy reset telewizora zgodnie z procedurą:

1. Na odłączonym z gniazdka telewizorze przytrzymać na klawiaturze telewizora przyciski POWER i CH+
2. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka przy jednoczesnym ciągłym trzymaniu przycisków POWER i CH+ (przez 30sekund)
3. Odłączyć i ponownie podłączyć kabel zasilający
4. Włączyć telewizor przyciskiem POWER.

Poprzedni wpis
Następny wpis