FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania pozwoliły nam utworzyć zbiór FAQ dzięki któremu w szybki i prosty sposób będziesz mógł sprawdzić wskazówki dotyczące użytkowania sprzętu oraz możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów.

audio

Należy sprawdzić czy utwory znajdują się w głównym katalogu

Należy sprawdzić czy nośnik USB działa prawidłowo na innym urządzeniu.

deski elektryczne

Po każdym ładowaniu należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Należy uczynić to najpierw od strony łączącej z gniazdkiem, a następnie od strony łączącej z baterią. Nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do gniazdka, jeśli nie jest ona używana.

W przypadku gdy deskorolka przez dłuższy czas nie jest użytkowana, należy ładować ją co najmniej raz w miesiącu. Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez producenta.

Gdy wskaźnik baterii zaświeci się na czerwono, należy zaprzestać korzystania z deskorolki i natychmiast naładować baterię.

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator przez 12h. Nigdy nie należy dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora. W przypadku całkowitego rozładowania, ładowarka może nie być w stanie naładować baterii.

Deskorolka może poruszać się do przodu, do tyłu, skręcać oraz zatrzymywać się przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ciała osoby jadącej. Wykorzystuje dynamiczną równowagę poprzez zastosowanie wewnętrznych żyroskopów oraz czujników przyspieszania. Pozycja deskorolki kontrolowana jest poprzez środek ciężkości jadącego.

Jeśli deska ma problem z utrzymaniem równowagi lub jedna strona pracuje inaczej niż druga (szybciej lub wolniej), należy skalibrować czujniki w desce. W deskach znajdują się dwa czujniki – niezależne dla każdej strony, dlatego ważne jest aby obie części deski podczas kalibracji były ustawione równo względem siebie. Deskę należy ustawić np. przy ścianie, a następnie na jedną i drugą stronę deski położyć dwie małe poziomice. Dzięki temu ustalony zostanie poziom. Następnie wciskamy przycisk włączania przytrzymując go przez 3 sekund – przednie światła deski zaczną mrugać szybciej i rozpoczyna się proces kalibracji. W tym czasie nie można poruszyć deską. Gdy światła przestaną mrugać kalibracja została zakończona.

GPS

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej producenta map. Instrukcję w jaki sposób dokonać aktualizacji map Navigator Free dostarczonych z urządzeniem można znaleźć na stronie: http://www.manta.info.pl/2011/09/08/navigator-free-aktualizacja-oprogramowania-i-map/

Prosimy sprawdzić czy ścieżka do programu została podana prawidłowo.

Nie zaleca się używania innych ładowarek.W przypadku konieczności skorzystania z ładowarki innej niż oryginalna należy bezwzględnie upewnić się czy posiada ona odpowiednie parametry ładowania.

W przypadku głębokiego rozładowania akumulatora włączenie urządzenia będzie możliwe po kilkunastu minutach od momentu podłączenia ładowarki.

Należy się upewnić czy została podłączona ładowarka odpowiednich parametrach ładowania. Używanie ładowarek o innych parametrach niż ta dołączona do zestawu może powodować, że urządzenie będzie się ładowało zbyt długo lub nie będzie ładować się do pełna. W skrajnych wypadkach nawigacja może ulec uszkodzeniu.

Można zainstalować programy innych dostawców dedykowane dla platformy Windows CE. Należy się upewnić czy urządzenie spełnia wymagania sprzętowe producenta programu.

Należy się upewnić w ustawieniach sprzętu czy jest wybrana opcja pamięci masowej

Podczas pierwszego uruchomienia znajdowanie sygnału GPS może trwać od kilku do kilkunastu minut – jest to normalne zachowanie urządzenia i wynika z konieczności załapania sygnału.

Kamerki

Ciężko jest jednoznacznie określić ile zajmie na karcie pamięci półgodziny lub godziny materiał wideo. Jest wiele czynników, które wpływają na objętość materiału zapisanego na karcie np. Bitrate Video oraz rodzaj zastosowanej pamięci.

Przyjmuje się że, minuta Full HD 1920×1080 zajmuje około 100MB, natomiast minuta 4K 3840×2160 zajmuje około 300MB.

Bitrate Video to nic innego jak częstotliwość przesyłanych sygnałów audio i wideo liczona w jednostkach pamięci na sekundę. Im Bitrate jest wyższy, tym film jest bardziej płynny i ma wyższą jakość – a tym samym jest zajmuje więcej miejsca na karcie pamięci. W nowoczesnych kodekach stosowanych także w kamerach Manta Bitrate Video jest wartością zmienną zależną od rodzaju nagrywanego materiału – jeżeli nagrywamy film np. plaże morską z widokiem nieba to Bitrate zostanie automatycznie zmniejszony przez algorytmy kompresji zawarte w kodeku. Natomiast gdy nagrywany jest np. zjazd rowerem z górki Bitrate video zostanie zwiększony. Jest to zależne od ilości zmieniających się elementów w nagrywanym materiale. Im jest ich więcej tym wyższy będzie Bitrate Video ze względu na zachowanie płynności ruchu w nagrywanym materiale.

Rodzaj zastosowanej pamięci wpływ na ilość nagranego materiału ma standard prędkości karty, pojemność oraz rodzaj zastosowanego systemu plików FAT. W kartach oznaczonych SD stosowany jest system FAT 12 i FAT 16.W kartach typu SDHC FAT32. Typ kart SDXC posiada exFAT.

Kamerkę należy czyścić np., ściereczką bawełnianą lub z mikrofibry

Do czyszczenia nie należy stosować alkoholu

Podłącz kamerkę do ładowarki w celu naładowania akumulatora.

Sprawdź połączenia kamerki z ładowarką.

Podłącz kamerkę do ładowarki w celu naładowania akumulatora.

Sprawdź połączenia między ładowarką i kamerą.

Sprawdź bezpiecznik w ładowarce samochodowej

Czas gwarancji na akumulator wszystkich urządzeń wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

Sprawdź czy karta pamięci jest sprawna i dobrze sformatowana.

Sformatuj kartę pamięci.

Należy używać kart pamięci dobrej jakości

Należy sprawdzić czy karta pamięci jest zabezpieczona przed zapisem

smartfony

W sytuacji korzystania z aplikacji i gier pochłaniających duże pokłady energii bądź korzystania z nich przez dłuższy okres czasu, urządzenie może zacząć wydzielać ciepło. Jest to normalne zjawisko. W takiej sytuacji należy niezwłocznie wyłączyć gry/ aplikację w celu „wystudzenia” telefonu.

Jednym z powodów mogą być zakłócenia sygnału radiowego w sytuacji gdy kilka urządzeń znajduje się w zasięgu sieci WiFi. Kolejną przyczyną mogą być przeszkody (np.ściany) pogarszające jakość sygnału. Jeżeli połączenie z routerem jest niemożliwe sprawdź czy hasło sieciowe jest prawidłowe.

Duża ilość zdjęć w pamięci wewnętrznej telefonu oraz na karcie pamięci

Zainstalowane aplikacje mocno obciążające pamięć

Ciągłe korzystanie z transmisji danych

Wadliwa karta pamięci

Android z systemem powyżej 5.0 uruchamia wszystkie niezamknięte aplikacje po restarcie telefonu.

Telefon może mieć rozładowaną baterię do 0%. W tym przypadku należy połączyć telefon do dłuższego ładowania – około 20 minut.

Każdorazowo w przypadku problemów z funkcjonowaniem urządzenia polegających m.in. na zawieszaniu się, restartowaniu, wyłączaniu, powolnej pracy czy występowaniu komunikatów o błędach zalecane jest w pierwszej kolejności przywrócenie ustawień fabrycznych i w miarę możliwości aktualizacja oprogramowania operacyjnego do najnowszej wersji z użyciem narzędzi udostępnianych przez producenta.

Urządzenia wyposażone w odbiorniki lokalizacyjne np. GPS za pośrednictwem wbudowanej anteny mogą odbierać z właściwych satelitów sygnały umożliwiające określanie m.in. położenia geograficznego. Dokładność uzyskiwanych pomiarów zależy bezpośrednio od widoczności satelitów na sferze niebieskiej – ich ilości oraz bieżącej konstelacji, a także od jakości / rodzaju zastosowanego przez producenta modułu lokalizacyjnego. W trosce o precyzję odczytów podczas korzystania z funkcji określania położenia nie należy dotykać ani zasłaniać obszaru wbudowanej anteny (informacje na temat jej umiejscowienia należy szukać w podręczniku użytkownika). Urządzenie powinno mieć zapewnioną bezpośrednią widoczność nieba. Używanie odbiornika w warunkach wymienionych poniżej może niekorzystnie wpływać na dokładność i szybkość ustalania lokalizacji lub ją uniemożliwiać:

między budynkami, wewnątrz budynków, w tunelach, w przejściach podziemnych, wąwozach, w bezpośrednim sąsiedztwie lub wewnątrz obszaru gęsto zalesionego, itd.

podczas niekorzystnych warunków pogodowych (np. duże zachmurzenie, opady, wyładowania atmosferyczne)

sąsiedztwo źródeł wysokiego napięcia lub innych generatorów pola elektromagnetycznego

Jakość pracy telefonu komórkowego w sieci zależy od całej infrastruktury sieciowej operatora, jak również od warunków rozchodzenia się fal elektromagnetycznych na linii terminal końcowy abonenta – stacja bazowa BTS. Niekorzystny wpływ na tę komunikację mają przede wszystkim takie czynniki, jak zjawiska atmosferyczne, ukształtowanie i stopień zabudowania terenu, zakłócenia elektromagnetyczne czy zmienność warunków otoczenia, np. przemieszczanie się abonenta. Problemy, na jakie napotyka użytkownik nie muszą więc wynikać wyłącznie z niewłaściwego funkcjonowania urządzenia, ale również z warunków sieciowych w miejscu użytkowania. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na współpracę telefonu z siecią jest sposób jego użytkowania, dlatego zaleca się odpowiednie trzymanie aparatu podczas prowadzenia rozmowy – tak, aby nie zakrywać anteny, która w zależności od modelu znajduje się najczęściej w dolnej lub górnej części tylnej obudowy (szczegóły w instrukcji obsługi danego modelu). W praktyce zakrywanie anteny dłonią objawiać się może zanikami dźwięku lub w skrajnych warunkach zerwaniem połączenia

Wznowienie procesu ładowania sygnalizowane odpowiednią ikoną/animacją na wyświetlaczu po całkowitym rozładowaniu akumulatora może nastąpić dopiero po upływie kilku, w przypadku niektórych modeli nawet kilkunastu minut od podłączenia ładowarki. Urządzenie rozładowane w ten sposób często nie będzie się w stanie w ogóle uruchomić bez wcześniejszego częściowego naładowania akumulatora.

Pamiętać należy, że wydajność prądowa portu USB komputera lub nieoryginalnych ładowarek może być kilkukrotnie niższa od wydajności oryginalnych akcesoriów przeznaczonych do ładowania. W przypadku niektórych urządzeń (tabletów oraz smartfonów) ładowanie za pomocą portu USB może w ogóle nie być możliwe i objawiać się całkowitym brakiem reakcji

Czas gwarancji na akumulator wszystkich urządzeń wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

Czas pracy urządzenia zależy od bardzo wielu czynników np.:

Warunków sieci m.in. natężenia sygnału sieci, stopnia zurbanizowania terenu, przemieszczania się użytkownika w terenie, trybu pracy sieci (GSM/UMTS/LTE)

Jasności i czasu aktywności podświetlenia wyświetlacza

Sposobu i intensywności użytkowania, m.in. czasu trwania i ilości połączeń (głosowych, video) / SMS / MMS, częstości używania takich funkcji jak np. aparat/kamera, odtwarzacz MP3, odtwarzacz video, wbudowany odbiornik TV, radio, dyktafon, kalendarz, kalkulator

Zainstalowanych dodatkowych aplikacji, np. niektórych gier, które mogą pracować w tle nawet po ich zamknięciu.

Ilości przesyłanych danych np. przez przeglądarkę internetową aplikacji

Zapotrzebowania na moc obliczeniową procesora (głównego, graficznego) przez używane aplikacje, np. zainstalowane gry i aplikacje

Czasu aktywności WiFi, Bluetooth, GPS, transmisji danych

Przedstawione powyżej czynniki mają wpływ czas pracy każdego urządzenia. Podawany przez producenta katalogowy czas pracy określa maksymalny, możliwy do uzyskania czas czuwania w warunkach laboratoryjnych.

 

smartwatche

Zegarek umożliwia odpowiadanie na email, wykonywanie lub odbierania połączeń głosowych. Umożliwiają również korzystanie z skorzystać do ustawiania alarmów i przypomnień.

Większość zegarków ma zarówno mikrofon, jak i głośnik.

IOS: Tylko jeden zegarek może być zsynchronizowany z telefonem za pośrednictwem aplikacji

ANDROID: Aplikacja umożliwia jednoczesne zsynchronizowanie większej ilości zegarków.

Przy połączeniu Bluetooth odległość ta wynosi ok 8 metrów. Prawidłowe działanie może być zakłócone przez przeszkody np. ściany. Jeśli korzystasz z telefonu z systemem Android zegarek może korzystać z zapamiętanej sieci WI-FI w miejscu objętym jej zasięgiem.

Zegarek jest kompatybilny z urządzeniami z systemami operacyjnymi AndroidTM i iOS

ograniczyć użycie WI-FI

zmień poziom jasności wyświetlacza

zmień inny wzór na tarczy zegarka

wyłącz powiadomienia , których nie potrzebujesz

Na wyświetlaczu zegarka powinien pojawić się wskaźnik pokazujący postęp ładowania.

sprawdź poziom naładowania akumulatora , jeśli jest niski wymaga dłuższego ładowania

sprawdź kabel USB czy nie jest uszkodzony np. czy na tym kablu inne urządzenia działają

sprawdź port USB w zegarku czy nie jest uszkodzony mechanicznie

jeśli akumulator jest spuchnięty świadczy to o jego uszkodzeniu i należy go wymienić

Telefony

W sytuacji korzystania z aplikacji i gier pochłaniających duże pokłady energii bądź korzystania z nich przez dłuższy okres czasu, urządzenie może zacząć wydzielać ciepło. Jest to normalne zjawisko. W takiej sytuacji należy niezwłocznie wyłączyć gry/ aplikację w celu „wystudzenia” telefonu.

Jednym z powodów mogą być zakłócenia sygnału radiowego w sytuacji gdy kilka urządzeń znajduje się w zasięgu sieci WiFi. Kolejną przyczyną mogą być przeszkody (np.ściany) pogarszające jakość sygnału. Jeżeli połączenie z routerem jest niemożliwe sprawdź czy hasło sieciowe jest prawidłowe.

Duża ilość zdjęć w pamięci wewnętrznej telefonu oraz na karcie pamięci

Zainstalowane aplikacje mocno obciążające pamięć

Ciągłe korzystanie z transmisji danych

Wadliwa karta pamięci

Android z systemem powyżej 5.0 uruchamia wszystkie niezamknięte aplikacje po restarcie telefonu.

Telefon może mieć rozładowaną baterię do 0%. W tym przypadku należy połączyć telefon do dłuższego ładowania – około 20 minut.

Każdorazowo w przypadku problemów z funkcjonowaniem urządzenia polegających m.in. na zawieszaniu się, restartowaniu, wyłączaniu, powolnej pracy czy występowaniu komunikatów o błędach zalecane jest w pierwszej kolejności przywrócenie ustawień fabrycznych i w miarę możliwości aktualizacja oprogramowania operacyjnego do najnowszej wersji z użyciem narzędzi udostępnianych przez producenta.

Urządzenia wyposażone w odbiorniki lokalizacyjne np. GPS za pośrednictwem wbudowanej anteny mogą odbierać z właściwych satelitów sygnały umożliwiające określanie m.in. położenia geograficznego. Dokładność uzyskiwanych pomiarów zależy bezpośrednio od widoczności satelitów na sferze niebieskiej – ich ilości oraz bieżącej konstelacji, a także od jakości / rodzaju zastosowanego przez producenta modułu lokalizacyjnego. W trosce o precyzję odczytów podczas korzystania z funkcji określania położenia nie należy dotykać ani zasłaniać obszaru wbudowanej anteny (informacje na temat jej umiejscowienia należy szukać w podręczniku użytkownika). Urządzenie powinno mieć zapewnioną bezpośrednią widoczność nieba. Używanie odbiornika w warunkach wymienionych poniżej może niekorzystnie wpływać na dokładność i szybkość ustalania lokalizacji lub ją uniemożliwiać:

między budynkami, wewnątrz budynków, w tunelach, w przejściach podziemnych, wąwozach, w bezpośrednim sąsiedztwie lub wewnątrz obszaru gęsto zalesionego, itd.

podczas niekorzystnych warunków pogodowych (np. duże zachmurzenie, opady, wyładowania atmosferyczne)

sąsiedztwo źródeł wysokiego napięcia lub innych generatorów pola elektromagnetycznego

Jakość pracy telefonu komórkowego w sieci zależy od całej infrastruktury sieciowej operatora, jak również od warunków rozchodzenia się fal elektromagnetycznych na linii terminal końcowy abonenta – stacja bazowa BTS. Niekorzystny wpływ na tę komunikację mają przede wszystkim takie czynniki, jak zjawiska atmosferyczne, ukształtowanie i stopień zabudowania terenu, zakłócenia elektromagnetyczne czy zmienność warunków otoczenia, np. przemieszczanie się abonenta. Problemy, na jakie napotyka użytkownik nie muszą więc wynikać wyłącznie z niewłaściwego funkcjonowania urządzenia, ale również z warunków sieciowych w miejscu użytkowania. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na współpracę telefonu z siecią jest sposób jego użytkowania, dlatego zaleca się odpowiednie trzymanie aparatu podczas prowadzenia rozmowy – tak, aby nie zakrywać anteny, która w zależności od modelu znajduje się najczęściej w dolnej lub górnej części tylnej obudowy (szczegóły w instrukcji obsługi danego modelu). W praktyce zakrywanie anteny dłonią objawiać się może zanikami dźwięku lub w skrajnych warunkach zerwaniem połączenia

Wznowienie procesu ładowania sygnalizowane odpowiednią ikoną/animacją na wyświetlaczu po całkowitym rozładowaniu akumulatora może nastąpić dopiero po upływie kilku, w przypadku niektórych modeli nawet kilkunastu minut od podłączenia ładowarki. Urządzenie rozładowane w ten sposób często nie będzie się w stanie w ogóle uruchomić bez wcześniejszego częściowego naładowania akumulatora.

Pamiętać należy, że wydajność prądowa portu USB komputera lub nieoryginalnych ładowarek może być kilkukrotnie niższa od wydajności oryginalnych akcesoriów przeznaczonych do ładowania. W przypadku niektórych urządzeń (tabletów oraz smartfonów) ładowanie za pomocą portu USB może w ogóle nie być możliwe i objawiać się całkowitym brakiem reakcji

Czas gwarancji na akumulator wszystkich urządzeń wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

Czas pracy urządzenia zależy od bardzo wielu czynników np.:

Warunków sieci m.in. natężenia sygnału sieci, stopnia zurbanizowania terenu, przemieszczania się użytkownika w terenie, trybu pracy sieci (GSM/UMTS/LTE)

Jasności i czasu aktywności podświetlenia wyświetlacza

Sposobu i intensywności użytkowania, m.in. czasu trwania i ilości połączeń (głosowych, video) / SMS / MMS, częstości używania takich funkcji jak np. aparat/kamera, odtwarzacz MP3, odtwarzacz video, wbudowany odbiornik TV, radio, dyktafon, kalendarz, kalkulator

Zainstalowanych dodatkowych aplikacji, np. niektórych gier, które mogą pracować w tle nawet po ich zamknięciu.

Ilości przesyłanych danych np. przez przeglądarkę internetową aplikacji

Zapotrzebowania na moc obliczeniową procesora (głównego, graficznego) przez używane aplikacje, np. zainstalowane gry i aplikacje

Czasu aktywności WiFi, Bluetooth, GPS, transmisji danych

Przedstawione powyżej czynniki mają wpływ czas pracy każdego urządzenia. Podawany przez producenta katalogowy czas pracy określa maksymalny, możliwy do uzyskania czas czuwania w warunkach laboratoryjnych.

 

Telewizory

– Plik tekstowy musi być zgodny z formatem wspieranym przez telewizor
– Nazwa pliku musi być taka sama jak nazwa filmu
– Podczas odtwarzania filmu należy na pilocie wybrać przycisk SUB-T // Subtitle

Na pilocie jest przycisk opisany jako ASPECT – służy on do bezpośredniej zmiany ustawień proporcji obrazu.

Zgodnie z parametrami telewizory posiadają złącze kart CI.

Sprawdź, czy włączone jest odpowiednie wyjście HDMI.

Sprawdź połączenie między odbiornikiem TV, a gniazdem HDMI wejścia wideo.

Wymień kabel HDMI na inny

Sprawdź max. rozdzielczość i częstotliwość karty wideo.

Porównaj te wartości z danymi w trybach ekranu.

Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do komputera.

Sprawdź, czy komputer jest włączony.

Sprawdź, czy włączone jest wyjście PC /VGA.

Sprawdź baterie w pilocie – mogą wymagać wymiany.

Obsługuj pilota zdalnego sterowania w odległości nie większej niż 8 metrów od telewizora.

Oczyść górną krawędź pilota (okienko nadajnika).

Sprawdź czy czujnik w telewizorze nie jest zasłonięty np. kwiatem

Sprawdź kierunek, położenie i podłączenie anteny.

Takie zakłócenia często występują, gdy stosowana jest antena pokojowa.

Zakłócenia mogą być wywołane innym urządzeniem znajdującym się blisko telewizora

Podłącz odbiornik do innego gniazdka sieciowego.

Zmień ustawienia kolorów, kontrastu i jasności

Sprawdź, czy wybrane jest prawidłowe źródło sygnału.

Sprawdź, czy sygnał stacji telewizyjnej jest prawidłowy.

Sprawdź, czy przewody sygnałowe są podpięte prawidłowo.

Sprawdź głośność

Sprawdź, czy nie został wciśnięty przycisk wyciszania dźwięku (MUTE) na pilocie

Jeżeli podłączyłeś telewizor do Amplitunera, sprawdź ustawienie głośności na urządzeniu

Sprawdź, czy przewód sieciowy jest prawidłowo podłączony go gniazdka.

Sprawdź, czy wcisnąłeś przycisk zasilania.

Sprawdź ustawienia kontrastu i jasności obrazu.

Telewizory LED

Sprawdź, czy włączone jest odpowiednie wyjście HDMI.

Sprawdź połączenie między odbiornikiem TV, a gniazdem HDMI wejścia wideo.

Wymień kabel HDMI na inny

Sprawdź max. rozdzielczość i częstotliwość karty wideo.

Porównaj te wartości z danymi w trybach ekranu.

Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do komputera.

Sprawdź, czy komputer jest włączony.

Sprawdź, czy włączone jest wyjście PC /VGA.

Sprawdź baterie w pilocie – mogą wymagać wymiany.

Obsługuj pilota zdalnego sterowania w odległości nie większej niż 8 metrów od telewizora.

Oczyść górną krawędź pilota (okienko nadajnika).

Sprawdź czy czujnik w telewizorze nie jest zasłonięty np. kwiatem

Sprawdź kierunek, położenie i podłączenie anteny.

Takie zakłócenia często występują, gdy stosowana jest antena pokojowa.

Zakłócenia mogą być wywołane innym urządzeniem znajdującym się blisko telewizora

Podłącz odbiornik do innego gniazdka sieciowego.

Zmień ustawienia kolorów, kontrastu i jasności

Sprawdź, czy wybrane jest prawidłowe źródło sygnału.

Sprawdź, czy sygnał stacji telewizyjnej jest prawidłowy.

Sprawdź, czy przewody sygnałowe są podpięte prawidłowo.

Sprawdź głośność

Sprawdź, czy nie został wciśnięty przycisk wyciszania dźwięku (MUTE) na pilocie

Jeżeli podłączyłeś telewizor do Amplitunera, sprawdź ustawienie głośności na urządzeniu

Sprawdź, czy przewód sieciowy jest prawidłowo podłączony go gniazdka.

Sprawdź, czy wcisnąłeś przycisk zasilania.

Sprawdź ustawienia kontrastu i jasności obrazu.

Transmitery

Należy sprawdzić czy karta pamięci/ dysk USB zostały włożone prawidłowo.

Zaleca się aby pamięć nośnika była sformatowana w systemie plików FAT32.

W przypadku gdy system plików to NTFS lub inny urządzenie może nie rozpoznać nośnika.

Zakłócenia mogą się pojawić w sytuacji gdy częstotliwości transmitera pokryje się częstotliwością nadawania przez stację radiową. W takim przypadku należy zmienić częstotliwość transmitera.

Możliwe jest również, że transmiter znajduje się w zbyt dużej odległości od anteny radiowej odbiornika.

Parametry zasilania podane są w specyfikacji urządzenia oraz w instrukcji obsługi.

Należy sprawdzić czy urządzenie zostało prawidłowo włożone do gniazda zapalniczki.

Używanie urządzenia podczas włączania silnika może powodować przepalenie bezpiecznika.

wideorejestratory

Problem z zapisem nagrania na karcie pamięci, odtwarza się tylko jeden z zapisanych plików.