Sprawdzenie przesyłki

Sprawdzenie przesyłki

Podczas przyjmowania przesyłki od Kuriera pamiętaj o:

Jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek rozbieżności, bądź uszkodzenia zawartości przesyłki należy: