Zgłoszenie naprawy

Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z Informacjami Serwisowymi gdzie zawarte zostały szczegółowe procedury na temat zgłaszania reklamacji. Jesteśmy przekonani, że zastosowanie się do wymogów zaowocuje zwiększeniem satysfakcji z wzajemnej współpracy. Wszelkie pytania wymagające dodatkowych wyjaśnień prosimy kierować do naszego Działu Obsługi Klienta.

W celu zgłoszenia reklamacji na sprzęt firmy Manta prosimy o przejście do systemu rejestracji reklamacji

ZGŁOŚ REKLAMACJĘ